Vyhľadávanie


Kontakt

Advokátska kancelária - JUDr. Emília Balogová

E-mail: sea-ak@stonline.sk

Advokátska kancelária - JUDr. Emília Balogová

     Vítame Vás na stránkach našej advokátskej kancelárie. Poskytujeme právnu pomoc podnikateľom i jednotlivcom v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch. Pri svojej práci kladieme dôraz nielen na kvalitu poskytovaných služieb ale aj na budovanie dlhodobých vzťahov s klientami, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte.

 

Zaviedli sme elektronický podpis

02.09.2010 14:23

Naša advokátska kancelária má od roku 2009 zaregistrovaný elektronický podpis, čo nám umožnuje rýchlo a efektívne komunikovať so súdmi, obchodným registrom, katastrálnymi úradmi, daňovými úradmi a pod. Vďaka elektronickej komunikácii môžeme šetriť Vaše peniaze ako aj Váš čas, nakoľko elektronické podania sú vybavované v kratších lehotách a netreba platiť urýchľovacie poplatky.